Icon

Beppie en de disclaimer.

Beppie bekendmakingen.

Alle informatie die betrekking heeft op publieke bekendmakingen van de overheid mag vrij worden overgenomen en/of door gelinkt naar andere websites en media. Beppie ondersteunt dit vereenvoudigt de verdere verspreiding van een publieke bekendmaking via bijvoorbeeld sociale media. Betrokken zijn bij je omgeving en actief deelnemen aan de samenleving wordt gestimuleerd door Beppieweb en de Beppie apps.

Met Beppie kun je op de hoogte blijven van bekendmakingen in Nederland. Er zijn ongeveer 74 soorten bekendmakingen, waaronder vergunningen en besluiten die door onze Nederlandse publieke instanties zoals gemeenten uitgegeven, besloten en/of bekend gemaakt worden. Beppie werkt voor jou om op een makkelijke manier de bekendmaking die betrekking heeft op jouw omgeving, gefilterd wordt uit de vele bekendmakingen.

Beppie doet haar uiterste best om de gevraagde informatie juist weer te geven. Beppie kan echter niet instaan voor de feitelijke juistheid van alle informatie. Ook kan het zijn dat een bekendmaking onjuist wordt gepubliceerd en daarom aan Beppies zicht wordt onttrokken. Mocht je informatie tegenkomen die onjuist is en je kan dit onderbouwen dan horen wij dit graag van je.

Beppieweb en de Beppie apps zijn niet aansprakelijk voor eventuele foutieve inhoudelijke informatie en/of feiten dan wel gegevens die betrekking hebben op een bekendmaking zoals op de Beppie media gevonden kan worden. Beppie is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die geleden is door het gebruiken van de informatie, materialen en/of services van de Beppie website en apps. Ook is Beppie niet aansprakelijk voor de informatie die geven wordt op een website van derden die gelinkt is aan Beppie, of door Beppie gelinkt wordt.

Beppieweb behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen te kunnen aanbrengen in de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Beppie website en de Beppie apps. Het logo en de grafische elementen op van de website en de apps zijn opgenomen en vastgelegd in de huisstijl van Beppie 't bekendmakingsappie copyright 2014-2015. De daarbij behorende rechten van intellectuele eigendom berusten bij Beppie.

Beppie