Icon

Beppie vertelt over bezwaar maken

Aandachtspunt:

De Nederlandse bestuurlijke wet- en regelgeving is niet eenvoudig van aard, indien een besluit voor u van groot belang is wordt u aangeraden om altijd een deskundige te raadplegen teneinde uw belangen veilig te stellen en uw kansen in procedure te vergroten. Voor de goede orde wijzen wij u erop dat onderstaande uiteenzetting niet uitputtend is.

Als u het niet eens bent met een plan dat ter inzage ligt of met een besluit van de gemeente, dan kunt u dat op verschillende manieren laten weten of wellicht invloed uitoefenen op dat besluit. De verschillende procedures die moeten worden gevoerd om te kunnen ageren tegen een besluit en de wet- en regelgeving die daarbij komen kijken, zijn dermate ingewikkeld dat wij adviseren om altijd een deskundige (jurist of advocaat) in de arm te nemen. Deze deskundige kan u adviseren en wellicht namens u als gemachtigde optreden.

Het Bestuursrecht is vormvrij en er is geen sprake van verplichtte procesvertegenwoordiging, met andere woorden het staat u vrij om zelf zonder deskundige besluiten aan te vechten.

De manier waarop u bezwaar maakt is afhankelijk van de status van een plan of besluit:
Inspraak: Is van toepassing indien er een voorontwerp is opgesteld.
Zienswijze: Kunt u indienen als een ontwerpplan of ontwerp besluit ter inzage ligt.
Bezwaarschrift: Dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente.
Beroepschrift: U gaat in beroep als u het niet eens bent met een besluit op een bezwaarschrift of een besluit waartegen rechtstreeks beroep open staat.
Voorlopige voorziening: Dit wordt verzocht om te voorkomen dat er door het besluit een onwenselijke situatie ontstaat. Dit verzoek wordt ingediend gelijktijdig bij het indienen van een bezwaarschrift of beroepschrift en kan zorgen voor een schorsende werking van het besluit. Hierdoor kunnen onomkeerbare rechtsgevolgen worden voorkomen.

Soms geldt een afwijkende regeling, dit wordt dan in de bekendmaking aangegeven.